آسیاب دستی

آسیاب دستی Finum در دو نوع آسیاب ادویه (Look Touch Taste) و آسیاب قهوه (Bean Me Up) ارائه میگردد.

در قسمت پایینی آسیاب دستی یک مخزن برای جمع آوری ادویه یا قهوه آسیاب شده وجود دارد تا به راحتی بتوان از آن استفاده نمود.

آسیاب دستی Finum دارای یک چرخدنده سرامیکی است که بدون خطر اکسیداسیون و بدون تاثیرگذاری بر عطر و طعم، ادویه جات و قهوه را آسیاب میکند و همچنین دارای درجه تنظیم برای درشت یا ریز آسیاب کردن دانه ها می باشد.

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

4 آیتم

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

4 آیتم

logo-samandehi